Благоевград

Sort by: Новодобавени

Продавач-консултант

(Благоевград) - 15/07/2014

Продавачи в магазини.Умения за работа с компютър. Насочването към работно място се извършва само от бюрото по труда, в което търсещото работа лице е регистрирано. За още свонодни позиции обявени от бюрото по труда: http://rabotavblg.free.bg/pozicii.html

Младши експерт

(Благоевград) - 03/07/2014

Дирекция: "Биоразнообразие, планове, програми и проекти" Дирекция "Национален парк Рила" Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността • длъжност, звено, административна структура: Младши експерт Дирекция: "Биоразнообразие, планове, програми и проекти" Дирекция "Национален парк Рила" • ...