Плевен

Sort by: Новодобавени

Продавач-консултант

(Плевен) - 15/07/2014

Продавачи в магазини. Продажба на гуми, масла и филтри.Умения за работа с компютър.Насочването към работно място се извършва само от бюрото по труда, в което търсещото работа лице е регистрирано. За още свонодни позиции обявени от бюрото по труда: http://rabotavpleven.free.bg/pozicii.html

Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство

(Плевен) - 15/07/2014

Машинен оператор, плетен.Обслужва специализирана кетел машина. Насочването към работно място се извършва само от бюрото по труда, в което търсещото работа лице е регистрирано. За още свонодни позиции обявени от бюрото по труда: http://rabotavpleven.free.bg/pozicii.html