Стара Загора

Sort by: Новодобавени

Работници в преработващата промишленост

(Стара Загора) - 30/06/2014

Работници в преработващата промишленост - Пакетировач Работно време (продължителност)- 12 часа. Степен и област на образование - Средно. Насочването към работно място се извършва само от бюрото по труда, в което търсещото работа лице е регистрирано. За още свободни позиции обявени от бюрото по труда...

Монтажник, изделия от дърво

(Стара Загора) - 30/06/2014

Степен и област на образование -Средно Специалност - Машинен техник Насочването към работно място се извършва само от бюрото по труда, в което търсещото работа лице е регистрирано. За повече свободни позиции обявени от бюрото по труда в Стара Загора: http://rabotavstzagora.free.bg/pozicii.html