Шумен

Sort by: Новодобавени

Търговски сътрудник

(Шумен) - 15/07/2014

Посредници в търговията и продажбите. Работи съвместно с търговския представител. Умения за работа с компютър. Степен и област на образование - Висше. Насочването към работно място се извършва само от бюрото по труда, в което търсещото работа лице е регистрирано. За още свонодни позиции обявени от б...