Русе

Sort by: Новодобавени

Персонал, полагащ здравни грижи за хора

(Русе) - 03/07/2014

Личен асистент - ОБГРИЖВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ ХОРА. Насочването към работно място се извършва само от бюрото по труда, в което търсещото работа лице е регистрирано. За още свободни позиции обявени от бюрото по труда Русе http://ruse.rabotavbulgaria.com/pozicii.html

Служител по сигурността на информацията - Областна администрация - Русе

(Русе) - 03/07/2014

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността • длъжност, административна структура: Служител по сигурността на информацията Областна администрация - Русе • кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Подпомага Областния управител в дейността му по ръководството, организ...