Пловдив

Sort by: Новодобавени

Търговски представител

(Пловдив) - 15/07/2014

контакти с клиенти и доставчици по телефон и електронен път, Задължително владеене на английски език и втори език (френски, немски, турски, гръцки, сърбо-хърватски, арабски, японски, китайски и др.) писмено и говоримо, добра компютърна грамотност, образование висше или средно, Насочването към работн...

Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси

(Пловдив) - 03/07/2014

Шофьор, товарен автомобил (международни превози) Кат. С+Е, проф. пригодност - дестинация Европа. Насочването към работно място се извършва само от бюрото по труда, в което търсещото работа лице е регистрирано. За още свободни позиции обявени от бюрото по труда в Пловдив: http://rabotavplovdiv.free.b...

Публичен изпълнител

(Пловдив) - 30/06/2014

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността • длъжност, звено, административна структура: Публичен изпълнител Дирекция: Събиране - Пловдив; Териториална дирекция : на НАП - Пловдив Национална агенция за приходите • кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: конкурсът ...

Търговски представител

(Пловдив) - 27/06/2014

Контакти с клиенти и доставчици по телефон и електронен път, Задължително владеене на английски език и втори език (френски, немски, турски, гръцки, сърбо-хърватски, арабски, японски, китайски и др.) писмено и говоримо, добра компютърна грамотност, образование висше или средно. Брой на свободните раб...