Асеновград

Sort by: Новодобавени

Тъкач

(Асеновград) - 15/07/2014

Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство, Насочването към работно място се извършва само от бюрото по труда, в което търсещото работа лице е регистрирано. За още свонодни позиции обявени от бюрото по труда: http://rabotavasenovgrad.free.bg/pozicii.html