Агенция по заетостта's profile

  • Full name: Агенция по заетостта
  • Address:
  • Location:
  • Website: http://
  • User Description:

Latest listings

Специалист, логистика

(Сливен) - 16/07/2014

Осигурява нужните материали за производството. Планира инвентара на материалите. Контролира и следи поръчки и доставки. Степен и област на образование - Висше. Езикови умения Английски Немски Френски Умения за работа с компютър. Насочването към работно място се извършва само от бюрото по труда, в ко...

Контрольор, качество

(Сливен) - 16/07/2014

Качествен контрол на продукцията. Езикови умения-Английски. Умения за работа с компютър. Насочването към работно място се извършва само от бюрото по труда, в което търсещото работа лице е регистрирано. За още свонодни позиции обявени от бюрото по труда: http://rabotavsliven.free.bg/pozicii.html

Стажант-аташе Дирекция: "Външноикономически отношения"

(София) - 16/07/2014

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността • длъжност, звено, административна структура: Стажант-аташе Дирекция: "Външноикономически отношения" Министерство на външните работи • кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Оказване на съдействие и подпомагане на по-вис...

Сервитьори и бармани

(Пазарджик) - 16/07/2014

Насочването към работно място се извършва само от бюрото по труда, в което търсещото работа лице е регистрирано. За още свонодни позиции обявени от бюрото по труда: http://rabotavpazardjik.free.bg/pozicii.html

Фактурист

(Пазарджик) - 16/07/2014

Фактурира и извършва застраховки. Езикови умения- Английски. Умения за работа с компютър. Насочването към работно място се извършва само от бюрото по труда, в което търсещото работа лице е регистрирано. За още свонодни позиции обявени от бюрото по труда: http://rabotavpazardjik.free.bg/pozicii.html

Технически секретар

(Хасково) - 16/07/2014

Застраховки на автомобили,плащания на EASY PAY и др. Умения за работа с компютър. Насочването към работно място се извършва само от бюрото по труда, в което търсещото работа лице е регистрирано. За още свонодни позиции обявени от бюрото по труда: http://rabotavhaskovo.free.bg/pozicii.html

Младши експерт Дирекция: Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост

(Добрич) - 16/07/2014

• кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Младши експерт" в дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”. Контрол по законосъобразността на актовете на местната администрация и на органите на местното самоуправление; Контрол по спазване на законн...

Търговски сътрудник

(Шумен) - 15/07/2014

Посредници в търговията и продажбите. Работи съвместно с търговския представител. Умения за работа с компютър. Степен и област на образование - Висше. Насочването към работно място се извършва само от бюрото по труда, в което търсещото работа лице е регистрирано. За още свонодни позиции обявени от б...

Продавач-консултант

(Плевен) - 15/07/2014

Продавачи в магазини. Продажба на гуми, масла и филтри.Умения за работа с компютър.Насочването към работно място се извършва само от бюрото по труда, в което търсещото работа лице е регистрирано. За още свонодни позиции обявени от бюрото по труда: http://rabotavpleven.free.bg/pozicii.html

Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство

(Плевен) - 15/07/2014

Машинен оператор, плетен.Обслужва специализирана кетел машина. Насочването към работно място се извършва само от бюрото по труда, в което търсещото работа лице е регистрирано. За още свонодни позиции обявени от бюрото по труда: http://rabotavpleven.free.bg/pozicii.html