Technokoroza's profile

  • Full name: Technokoroza
  • Address: гр. Ловеч, ул. Гурко №4
  • Location: Ловеч, Ловеч, Bulgaria
  • Website:
  • User Description:

Latest listings

Директор производство

() - 16/09/2015

Експортно-ориентирана компания за производство на метални компоненти за мебели във връзка с увеличаване обемите на производство търси инженер с висше техническо образование, свързано с механизация, автоматизация на производството, хидравлика или друго релевантно с длъжността. Отговорности и изискван...