Добрич

Sort by: Новодобавени

Младши експерт Дирекция: Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост

(Добрич) - 16/07/2014

• кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Младши експерт" в дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”. Контрол по законосъобразността на актовете на местната администрация и на органите на местното самоуправление; Контрол по спазване на законн...