София

Sort by: Новодобавени

Стажант-аташе Дирекция: "Външноикономически отношения"

(София) - 16/07/2014

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността • длъжност, звено, административна структура: Стажант-аташе Дирекция: "Външноикономически отношения" Министерство на външните работи • кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Оказване на съдействие и подпомагане на по-вис...

Технически секретар

(София) - 15/07/2014

Секретари с общи функции. ПОПЪЛВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ. ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТАКТ ПО ТЕЛЕФОН-0878367077-АНТОАНЕТА ХРИСТОВА. Умения за работа с компютър-INTERNET и електронна поща. Насочването към работно място се извършва само от бюрото по труда, в което търсещото работа лице е регистрирано. За още свонодни п...

Младши експерт - Изпълнителна агенция "Железопътна администрация"

(София) - 03/07/2014

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността • длъжност, звено, административна структура: Младши експерт Дирекция: Регулиране Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" • кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: • Осигуряване на равнопоставен достъп до железоп...

Работници по производство на храни

(София) - 27/06/2014

Работник, формоване на хранителни продукти. Ресторантски работник. Вид трудов договор - Срочен. Работно време (начин на работа)- Три смени. Брой на свободните работни места - 20. Насочването към работно място се извършва само от бюрото по труда, в което търсещото работа лице е регистрирано. За още с...

Продавачи в магазини

(София) - 27/06/2014

Консултация на клиенти и продажба на обувки в обекти на фирмата.Вид трудов договор - Срочен. Работно време (начин на работа)Една смяна. Работно време (продължителност)8 часа. Трудово възнаграждение 460лв. Брой на свободните работни места - 3. Насочването към работно място се извършва само от бюрото ...